ติดต่อผ่านช่องทาง
LINE
@siamglobalgroup

ลวดเชื่อมอลูมิเนี่ยม
ลวดเชื่อมอลูมิเนี่ยม - MIG ER5356
ลวดเชื่อมเงิน
ลวดเชื่อมทังสเตน
ลวดเชื่อมทองเหลือง
ลวดเชื่อมทังสเตน
ลวดเชื่อมไฟฟ้า
ลวดเชื่อมไฟฟ้า
ลวดเชื่อมซีโอทู Co2 Welding wire ER70S-6
ลวดเชื่อมทังสเตน