ติดต่อผ่านช่องทาง
LINE
@siamglobalgroup

ลวดเชื่อมอลูมิเนี่ยม
ลวดเชื่อมไฟฟ้า สีเทา
คีมจับลวดเชื่อมเกาจ์
ลวดเชื่อมเงิน
ลวดเชื่อมทังสเตน
คีมจับลวดเชื่อมเกาจ์
ลวดเชื่อมอลูมิเนี่ยม - MIG ER5356
ลวดเชื่อมทองเหลือง
ลวดเชื่อมทังสเตน
ลวดเชื่อมไฟฟ้า เทอร์โบร์ พลัส สีเทา